JAUME LLOMBART & JORDI MATAS

El dijous 22 de setembre a les 22h actuaran al Hot Blues dos grans
guitarristas :
Jaume Llombart
www.Jaume Llombart
Jordi Matas
www.Jordi Matas