EMILI SALGADO

El mes de juny del 2011 exposició de Lomografías d'Emili Salgado
al Hot Blues.