MARINA PEDRÒS

Tenim el plaer de veure exposades les pintures de la Marina Pedròs.