FLUZO


El dijous 5 de maig a les 22'30h actuara al Hot Blues "FLUZO", una proposta molt
molt interessant de Hip Hop des de galicia.

www fluzeando.com