MARCIAL

El desembre del 2010 i gener 2011 hem tingut el plaer de tindre exposats el quadres del Marcial Fernàndez i Subirana al Hot Blues.