Jordi Matas i Jaume Llombart

Dijous 29 d'otubre el duet format per Jordi Matas
i Jaume Llombart ens oferiran un session de guitarra.





Myspace Jordi Matas
Web Jordi Matas








Aqui tenim aquest dos craks
escalfan motors







Satisfets
després d'una
bona
actuació