EULÀLIA PRAT
El mes de febrer del 2013 tindrem exposades al Hot Blues les pintures de Eulàlia Prat.