ZABALDONEE

El dijous 11 d'octubre a les 22'30h actuarà el quartet Zabaldonee al Hot Blues.
Quartet format per:

Wassylli Kandinski - contabaix
Dani Dominguez - bateria
Toni Vaquer - piano
Juan Clavero - saxo

Clips de Krika & Nàdia Martínez