JAM SESSION
El dimarts 5 de juny a les 22h ultima Jam Session
de la temporada 2011 / 2012  al Hot Blues.