IVAN ROVIRA

Del 26 de març al 30 d'abril tindrem exposats al Hot Blues el quadres del artista Igualadi
Ivan Rovira.